Davne 1801. godine Herschel (više poznat kao otkriću Urana) privukao je veliku pozornost Kraljevskog društva u Londonu s teorijom koja povezuje sunčeve pjege i cijenu pšenice: u vrijeme smanjene aktivnosti sunčevih pjega urod pšenice je slab pa su cijene pšenice visoke. Uskoro se ta teorija pokazala u stvarnome iskustvu: između 1809. i 1812. g. zabilježena je niska aktivnost sunčevih pjega, a cijene pšenice je bila visoka. Danas je to znanstveno prihvaćena činjenica. Najranije zabilježeni podaci o sunčevim pjegama datiraju još iz kineske enciklopedije iz 1322. g. koja je nabrojila 45 promatranja pjega od 301. do 1205. g., a Galileo i njegovi suvremenici počeli su 1610. znanstveno proučavati sunčane pjege.

 

Sunčane pjege su tamne mrlje koje se pojavljuju na površini Sunca i neznatno su hladnije od ostatka površine. Pokretne su i nestaju: jedna mrlja traje 3-4 tjedna. Broj mrlja vidljivih za astronome varira s vremenom u ciklusima od 11 godina. Ciklus započinje sa svega nekoliko njih, zatim dolazi do maksimalne formacije unutar 5-6 godina, a zatim postepeno odumiru. Iako je prosječan period tog ciklusa 11.1 godina važno je znati da pojedini ciklusi mogu trajati od 8 do 16 godina. Ciklus sunčanih pjega je kompleksan fenomen. Još uvijek su i znanstvenici i astronomi daleko od potpunog razumijevanja te pojave. Sunčane mrlje se uvijek javljaju u parovima, a svaka od njih je suprotnog magnetskog polariteta. Utvrđeno je da je 11-godišnji period zapravo 22-godišnji ciklus koji na središnjoj točki mijenja polaritet. No kako poljoprivreda nije u današnje moderno vrijeme najvažnija za ekonomiju, tako se utjecaj sunčevih pjega odražava na promjenu ekonomske aktivnosti. Britanski ekonomist W.S. Jevons je 1875. godine na skupu britanske asocijacije za unapređenje znanosti objašnjavao je utjecaj sunčevih mrlja na ekonomiju. Kako planete utječu na sunce, a ono na urod i žetvu, jasno je da cijena hrane i prehrambenih sirovina ovisi o planetarnom utjecaju i na taj način lančano utječe i na tržište novca i kapitala. Nije teško zaključiti da planetarne među-pozicije snažno određuju najveće komercijalne katastrofe.

 

Teorija sunčevih mrlja bila je nakon toga potisnuta u sjenu sve do velike ekonomske krize 1930-tih kada su teoretičari zapadnog svijeta očajnički počeli tražiti objašnjenja "bolesti" globalne ekonomije. Amerikanci su naravno prednjačili u istraživanju i zaključili kako je u periodu od spomenute 1850. do 1930. g. aktivnost Sunca utjecala na sveukupnu proizvodnju. Kada se isključi utjecaj na poljoprivredu jasno je da sunčeve mrlje imaju i direktan utjecaj na ekonomske aktivnosti I stoga je moguće predvidjeti promjene u ekonomiji. Uočeno je i da Jupiter na sunčeve mrlje utječe ovisno od njegove odaljenosti od Sunca (kao i druge planete), a njegov ciklus obilaska oko Sunca je 11.86 godina. "Planeti fizički utječu na fotosferu, a posebice Jupiter i Venera. Čini se da u pojedinim dijelovima ekliptike i u različitim relativnim pozicijama planete djeluju različito", istaknuo je još 1867. g. profesor Norton sa sveučilišta Yale.

 

Kasnije su i astronomi i astrolozi shvatili da na formaciju sunčevih mrlja utječu odnosi Venere i Merkura, položaj Merkura, odnosi Marsa i Jupitera. Cijeli mehanizam se pokazao daleko složenijim nego u početku. Profesor Brown sa Yale istraživao je specijalno aspekte Jupitera i Saturna u odnosu s mrljama pa je njegov rad kasnije imao veliku implikaciju na poslovne astrologe, koji su oba planeta nazvali "poslovnim" planetima, a njihovi ciklusi su direktno povezani s poslovnim ciklusima.

 

Istraživanje utjecaja sunčevih mrlja nastavljeno je sve do današnjeg vremena. I ne samo mrlje već i same pozicije planeta mogu biti ključ za predviđanje cikličkih promjena u ekonomiji. Najpoznatija analiza ciklusa promjene cijena na tržištu može se opisati sljedećim astrološkim ciklusima:

 

Prosječni period: Astrološki ciklus i period:

5.96 godina polu-orbitalni period Jupitera 5.93 godina

9.75 godina trećina orbitalnog perioda Saturna 9.82 godine

12.84 godine ciklus Jupiter-Neptun 12.78 godina

19.9 godina ciklus Jupiter-Saturn 19.86 godina

35.5 godina ciklus Saturn-Neptun 35.87 godina

 

Astrološka istraživanja nedvojbeno su najrazvijenija upravo u poslovnoj astrologiji. To proizlazi iz poznate izreke "novac pokreće svijet". Više od 300 godina intenzivno se prate, analiziraju astrološki ciklusi i saznanja se primjenjuju u businessu. Najmarljiviji istraživač svih vremena je Amerikanac Edward Dewey koji je 1941. godine osnovao fondaciju za proučavanja ciklusa. Ta grupa stalno i predano sakuplja i pohranjuje informacije o događajima u ekonomiji i tržištu u vrijeme ciklusa, ali i klimatske cikluse i prirodne fenomene. Rad ovog istraživača uključuje planetarne uzroke pojava sunčevih mrlja, poslovne cikluse i cikluse na burzama. Posebno je značajan jedan dio istraživanja koji pojašnjava problem s kojim se inače ekonomisti suočavaju prilikom svojih istraživanja. Na burzovnom tržištu USA u periodu od 1937-1965. evidentirano je čak 37 mogućih ciklusa, a rangirani su u periodima od 30 mjeseci pa sve do 11 godina. Dewey je izdvojio period od 9.2 godine (istovjetan je poznatom Juglar ekonomskom ciklusu) i onaj od 38 mjeseci. Financijska astrologija može objasniti što se događa u neredovitim ekonomskim ciklusima koji su istovjetni astrološkim, a ekonomisti ih mogu predvidjeti jedino u terminima fiksne vremenske dužine.

 

Najpovezaniji pokušaj kompletiranja astrološkog modela poslovnih ciklusa, burzovnog tržišta i individualnih kompanija učinila je američka astrologinja Luise McWhirter još 1938 godine. Utvrdila je da je za američku ekonomiju vrlo važno kretanje sjevernog mjesečevog čvora kroz znakove: najveća poslovna i ekonomska aktivnost odvija se kada je on u znaku Lava, njegovim prolaskom kroz znakove Raka i Blizanaca počinje lagani pad, ispod prosjeka je od Bika, Ovna i Riba i svoj nadir ekonomija Amerike dostiže s Čvorom u Vodenjaku, nakon čega lagano počinje rasti.

 

Općenito sljedeće astrološke promjene povećavaju ekonomske aktivnosti:

 • Jupiter u konjikciji na Čvor
 • Saturn u trigonu, sekstilu i polu-sekstilu s Uranom
 • Jupiter u Blizancima i Raku
 • Jupiter u konjunkciji, sekstilu i trigonu sa Saturnom ili Uranom, ali samo onda kada su Saturn i Uran u aspektu ''karte rođenja'' države
 • Čvor u Blizancima (odstupanje od osnovnog ciklusa Čvora)
 • Trigon i sekstil vanjskih planeta s Plutonom

 

Pad ekonomskih aktivnosti događa se kada je:

 • Saturn u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji s Čvorom
 • Saturn u kvadratu, konjunkciji ili opoziciji s Uranom
 • Saturn u Blizancima * Uran u Blizancima
 • Uran u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji s Čvorom
 • Kvadrat ili opozicija vanjskih planeta s Plutonom

 

Teorija ove astrologinje pokazala se vrlo sigurnom i efektivnom. Aktivnosti Plutona vrlo su značajan faktor predviđanja, specijalno burzovnog tržišta. Mc Whirter je jedna od prvih astrologa koja je business i financije točno procjenjivala i integrirala sve te informacije u svoj model poslovne astrologije.